• ”Bilder som säl(j)er mer än 1000 ord!”

  Unika fotografiska tjänster som garanterar fler gäster och ökad lönsamhet.*

  Vårt unika koncept bygger på en kombination av vetenskapliga undersökningar och specialkunskaper om interiör-fotografering från mäklarbranschen.

  Med hjälp av detta koncept så hjälper vi Er att öka konverteringsgraden, vilket ger Er fler gäster och bättre lönsamhet.

 • * Förutsatt att Ni uppfyller några enkla grundkrav samt accepterar våra enkla villkor som gör det möjligt för oss att mäta skillnaden.
  Så garanterar vi en ROI på maximalt sex månader.
  Om Ni inte når ROI på mindre än sex månader bjuder vi på en ny fotografering utan extra kostnad efter mätperiodens slut.
  För mer detaljer, om krav och hur mätningen fungerar. Kontakta oss.

 • Grunden för våra tjänster är två olika vetenskapliga undersökningar.
  Den första, och viktigaste kommer från Cornell University School of Hotel Administration.
  Och har utförts av Av Breffni Noone, Docent och Filosofie doktor från Pennsylvania State University School of Hospitality Management.
  Samt Filosofie doktor och Universitetslektor Stephani Robson från Cornell University School of Hotel Administration.

  Studien bygger på att man använt ”ögonspårning” för att undersöka hur gästerna går tillväga i urval av boende, samt vilka faktorer som väger tyngst för det slutgiltiga beslutet

 • Den andra kommer från Expedia.
  Där forskarna har använt ögonspårning, kombinerat med sensorer för att mäta vilken reaktion olika typer av bilder ger.
  Därtill har man ställt frågor till testpersonerna.

  Utifrån en kombination av dessa studier, och våra special-kompetenser från att arbeta med mäklarfoto. Så erbjuder vi Er ett unikt koncept.

 • Där vårt fokus är att Ni ska få fler nöjda gäster, högre beläggningsgrad och bättre lönsamhet.

  Kontakta oss för mer information och en kalkyl för hur snabbt Ni kan få både ROI och ökad lönsamhet.